top of page
Change management
Onze afdeling change management houdt zich bezig met het systematisch veranderen van teams en individuen binnen organisaties.
 
We onderscheiden hierbij vier aspecten: het initiëren van een veranderingsproces, het uitvoeren van een veranderingstraject, het aanpassen aan een veranderende organisatie en het beheersen van een veranderingsproces.  
Organisaties die duurzaam succesvol zijn hebben vaak het lef om regelmatig te veranderen. Er is enige durf voor nodig om bestaande structuren, verdienmodellen, teams, posities, etc. op z'n kop te zetten en een nieuwe koers te bepalen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat verandering een dynamisch proces is en je soms een paar keer terug moet naar de tekentafel. 
bottom of page