top of page
Manufactuur%202_edited.jpg

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt de beginselen en regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. De verordening bepaalt dat er openheid dient te zijn m.b.t. tot de opslag, verwerking en bescherming van persoonsgegevens door instanties die deze gegevens verwerken. Indien u verduidelijking behoeft van de verwerking van de persoonsgegevens die u aan General Executive Support heeft gegeven kunnen we u na aanvraag een overzicht verstrekken van alle persoonsgegevens die General Executive Support verzamelt, voor welk doel en met wie deze gegevens gedeeld worden.

bottom of page