top of page
Businessmen

Diensten

Scherp zicht op mens en organisatie

Corporate & Business Strategy / Operational support

DGA’s, managing directors en/of managementteams van kleine, middelgrote of grote bedrijven 

hebben af en toe behoefte aan een specialist die van buiten naar binnen kijkt.

 

GES kan u adviseren bij de ontwikkeling van een nieuw businessmodel, een volgende stap met uw onderneming of een oplossing zoeken voor een langslepend of acuut probleem.

Na de strategie fase kunnen we u ondersteunen bij de implementatie van een mogelijke nieuwe structuur en indien gewenst (tijdelijk) operationeel versterken. 

Level up 

Waar sta je als organisatie in de markt? Welke positie neem je in en ben je professioneel genoeg om een duurzame plek in te nemen op het huidige speelveld?  Of ben je zelfs al rijp voor een hogere divisie? Soms is het nodig om weer een volgende stap te zetten, een kwaliteitsslag te maken, een niveau te stijgen om bepaalde klanten te kunnen en mogen bedienen en/of nieuwe markten aan te boren. GES kan u helpen met een snelle scan waarin bedrijfsprocessen worden geanalyseerd en concrete verbeterpunten worden aangedragen. Na een intake gesprek met één van onze consultants zal duidelijk worden waar binnen de organisatie snel en laagdrempelig een kwaliteitsverbetering kan worden bereikt. We onderscheiden hierbij: inkoop, productie & verkoop. Daarnaast wordt gedefinieerd of we gaan voor een integrale aanpak of dat we kiezen voor targetgroepen. U kunt hierbij denken aan: een directieteam, het management, projectteams, afdelingen, etc.

Team performance & Development

Het feit dat succes van organisaties voor een groot deel afhangt van de prestaties van teams is een open deur. De vraag is echter hoeveel organisaties hier daadwerkelijk inzicht in hebben en zo ja op welke wijze ze prestaties meten en beoordelen. Het is meestal makkelijker om dit soort processen uit te besteden aan professionals die buiten de organisatie staan, niet in de laatste plaats vanwege de onmisbare objectiviteit. 

 

GES helpt organisaties met een snelle analyse. We checken de aanwezigheid van alle belangrijke factoren die positief bijdragen aan de effectiviteit ​van een team en doen aanbevelingen voor verbetering. Hierbij wordt gekeken naar kennis, skills, talent, commitment, ervaring, conflicthantering, normen & waarden etc. Indien gevraagd kunnen we samen met enkele van onze partners ook werving & selectieprocessen begeleiden.
 

Change management
Onze afdeling change management houdt zich bezig met het systematisch veranderen van organisaties en individuen binnen deze organisaties.
 
We onderscheiden hierbij vier aspecten: het initiëren van een veranderingsproces, het uitvoeren van een veranderingstraject, het aanpassen aan een veranderende organisatie en het beheersen van een veranderingsproces.  
Organisaties die duurzaam succesvol zijn hebben vaak het lef om regelmatig te veranderen. Er is enige durf voor nodig om bestaande structuren, verdienmodellen, teams, posities, etc. op z'n kop te zetten en een nieuwe koers te bepalen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat verandering een dynamisch proces is en je soms een paar keer terug moet naar de tekentafel. 
Restructuring

Als uw organisatie in zwaar weer terecht komt is het belangrijk dat er snel en adequaat gehandeld wordt. Het gaat hierbij zeker niet alleen over het snijden in budgetten, bezuinigen op personeel of het termineren van verliesgevende projecten. 

Een nieuwe bedrijfsstructuur kan ervoor zorgen dat uw organisatie weer levensvatbaar wordt en op korte termijn uw ​liquiditeitspositie weer normaliseert. GES kan u helpen om dit te bereiken. Met pragmatische en realistische plannen, onderhandelingen met belanghebbenden en praktische ondersteuning bij de herstructurering. Samen met enkele van onze partners kunnen we indien gevraagd ook outplacementtrajecten begeleiden.
 

Interim

Soms kan het van strategisch belang zijn om een executive functie tijdelijk te laten invullen door een interim-professional om te reorganiseren, een nieuwe afdeling op te bouwen of gewoon even rust ‘in de tent’ te brengen.

 

GES-interim beschikt over een uitgebreid netwerk van interim-managers. Hierdoor kan GES haar opdrachtgevers snel voorzien van de geschikte specialist met de gevraagde kennis en ervaring.

 

Momenteel beschikken we over interim-managers op het gebied van : Marketing, Sales, New business development, Operations, Project management, Restructuring, General management & Change management.


 

bottom of page