top of page
Team performance & Development

Het feit dat succes van organisaties voor een groot deel afhangt van de prestaties van teams is een open deur. De vraag is echter hoeveel organisaties hier daadwerkelijk inzicht in hebben en zo ja op welke wijze ze prestaties meten en beoordelen. Het is meestal makkelijker om dit soort processen uit te besteden aan professionals die buiten de organisatie staan, niet in de laatste plaats vanwege de onmisbare objectiviteit. 

 

GES helpt organisaties met een snelle analyse. We checken de aanwezigheid van alle belangrijke factoren die positief bijdragen aan de effectiviteit ​van een team en doen aanbevelingen voor verbetering. Hierbij wordt o.a. gekeken naar kennis, skills, talent, commitment, ervaring, conflicthantering en normen & waarden. Indien gevraagd kunnen we samen met enkele van onze partners ook werving & selectieprocessen begeleiden.
 

bottom of page